CENTAR ZA OBUKU TELOHRANITELJA

Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu (SIC) je specijalizovana organizacija formirana od strane FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU, sa ciljem pružanja ekspertskih usluga na tržištu privatne bezbednosti. SIC je razvio niz programa, edukacija, radionica, kurseva i seminara posvećenih razvoju znanja, veština i profesionalnih kompetencija lica koja se bave bezbednošću u svojstvu menadžera, nadzornika, telohranitelja i službenika obezbeđenja. Programi su raznovrsni i usko specionalizovani, prate savremene evropske i svetske tokove i usklađeni su sa nacionalnim i međunarodnim standardima i najboljim praksama. Jedan od najvažnijih brendova SIC-a je CENTAR ZA OBUKU TELOHRANITELJA, koja pruža kratke i efektne obuke za razvoj psihofizičkih veština telohranitelja. Cilj obuka je da pomognu u formiranju kompletnog, svestranog, sposobnog i prilagodljivog profesionalca, spremnog da brzo, tačno, pribrano i racionalno reaguje u brojnim stresnim, kriznim i konfliktnim situacijama i tako zaštiti klijenta i/ili organizaciju i preventivno odbije potencijalne napadače, kao i da adekvatno reaguje u pravcu minimizacije štetnih posledica ukoliko se desi neželjeni događaj.

Film je autentičan, sniman u toku obuke. Upozorenje: svako kopiranje i korišćenje materijala bez saglasnoti autora kažnjivo je zakonom.